nazwa:              BUDYNEK MIESZKALNY, UL.

                         REZEDOWA, WARSZAWA

Inwestor:           MIGLACK DEVELOPER

rok:                   2013

pow. całkowita: 3 800 M2, 48 MIESZKAŃ